Pernolu Kaplinler

Pernolu Kaplinler

Pernolu Kaplin

Pernolu Kaplin, çok güçlü bir kaplin tipidir.Elastik parçaların aşınması dışardan gözlenebilir ve kaplin sökülmeden bozuk elastik parçalar yerlerinden çıkartılarak değiştirilebilir.Büyük çaplı ve birbirine çok yakın mil üzerinde küçük çaplı kaplin kullanımına olanak sağlar.