Zincir Dişliler

Zincir Dişliler

Zincir Dişliler

Zincir Dişliler

Zincir Dişliler, eksenleri birbirine yakın iki mil arasında hareket ve güç aktaran makina elemanlarıdır.